HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

11-06-2019 14:29:45
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1325

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1325 với mục tiêu 1,1300 & 1,1290.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1325, có thể tới 1,1345 & 1,1360.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1325 giới hạn khả năng tăng giá.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2700

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2700 với mục tiêu 1,2670 & 1,2655.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2700, có thể tới 1,2725 & 1,2745.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,35 với mục tiêu 108,80 & 109,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,35, có thể tới 108,15 & 107,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6970

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6970 với mục tiêu 0,6935 & 0,6925.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6970, có thể tới 0,6980 & 0,6990.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: dự đoán tỷ giá là 1320,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1331,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1331,00 với mục tiêu 1325,00 & 1320,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1331,00, có thể tới 1337,50 & 1341,50.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1325,00 bị vượt qua, ngắm tới 1320,00.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (N9) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 54,10.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 54,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 54,10 với mục tiêu 53,05 & 52,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 54,10, có thể tới 54,85 & 55,70.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 54,10 khả năng quay về 53,05 là rất lớn.