HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

13-09-2019 13:22:00
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1055 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1055 với mục tiêu 1,1085 & 1,1100. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1055, có thể tới 1,1040 & 1,1015. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt. GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2325. Điểm xoay: 1,2325 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2325 với mục tiêu 1,2365 & 1,2380. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2325, có thể tới 1,2310 & 1,2285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt. USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 107,95 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 107,95 với mục tiêu 108,25 & 108,55. Phương án phụ: nếu thủng qua 107,95, có thể tới 107,65 & 107,50. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng. AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,6875. Điểm xoay: 0,6875 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6875 với mục tiêu 0,6855 & 0,6845. Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6875, có thể tới 0,6885 & 0,6895. Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,6875 giới hạn khả năng tăng giá. Gold spot trong ngày: tỷ giá dự đoán là 1484,00. Điểm xoay: 1505,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1505,00 với mục tiêu 1488,50 & 1484,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1505,00, có thể tới 1510,50 & 1517,50. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều. Crude Oil (WTI) (V9) trong ngày: 54,65 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 54,65 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 54,65 với mục tiêu 55,30 & 55,60. Phương án phụ: nếu thủng qua 54,65, có thể tới 54,00 & 53,50. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.