HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

05-08-2019 13:10:08
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1100

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1100 với mục tiêu 1,1135 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1100, có thể tới 1,1090 & 1,1070.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2130

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2130 với mục tiêu 1,2180 & 1,2200.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2130, có thể tới 1,2105 & 1,2090.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 106,65

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 106,65 với mục tiêu 105,30 & 105,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 106,65, có thể tới 107,00 & 107,30.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6805

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6805 với mục tiêu 0,6750 & 0,6720.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6805, có thể tới 0,6820 & 0,6835.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: mục tiêu là tỷ giá 1470,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1442,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1442,00 với mục tiêu 1462,00 & 1470,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1442,00, có thể tới 1436,00 & 1430,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U9) trong ngày: tỷ giá 54,15 trong khả năng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 55,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 55,55 với mục tiêu 54,75 & 54,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 55,55, có thể tới 56,05 & 56,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.