HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

12-09-2019 13:13:44
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1040 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1040 với mục tiêu 1,1015 & 1,0995. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1040, có thể tới 1,1050 & 1,1060. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi. GBP/USD trong ngày: 1,2335 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 1,2335 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2335 với mục tiêu 1,2380 & 1,2400. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2335, có thể tới 1,2305 & 1,2285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng. USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 107,50 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 107,50 với mục tiêu 107,85 & 108,00. Phương án phụ: nếu thủng qua 107,50, có thể tới 107,20 & 107,05. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng. AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,6850 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6850 với mục tiêu 0,6885 & 0,6900. Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6850, có thể tới 0,6835 & 0,6820. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng. Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1488,00. Điểm xoay: 1488,00 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1488,00 với mục tiêu 1497,00 & 1501,00. Phương án phụ: nếu thủng qua 1488,00, có thể tới 1484,00 & 1479,00. Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1488,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. Crude Oil (WTI) (V9) trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 57,65 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 57,65 với mục tiêu 58,75 & 59,25. Phương án phụ: nếu thủng qua 57,65, có thể tới 57,20 & 56,90. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.