HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên US

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên US

10-06-2019 19:07:08
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên US


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1325

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1325 với mục tiêu 1,1280 & 1,1255.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1325, có thể tới 1,1345 & 1,1360.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2725

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2725 với mục tiêu 1,2665 & 1,2645.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2725, có thể tới 1,2745 & 1,2765.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,35 với mục tiêu 108,85 & 109,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,35, có thể tới 108,15 & 107,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6990

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6990 với mục tiêu 0,6955 & 0,6935.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6990, có thể tới 0,7010 & 0,7025.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: hướng tới tỷ giá 1312,50.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1336,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1336,00 với mục tiêu 1320,00 & 1312,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1336,00, có thể tới 1341,50 & 1348,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
 
   
 
 

 
  Crude Oil (WTI) (N9) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 53,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,75 với mục tiêu 54,85 & 55,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,75, có thể tới 53,10 & 52,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.