HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

07-12-2018 14:21:56
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: 1,1355 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1355

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1355 với mục tiêu 1,1395 & 1,1415.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1355, có thể tới 1,1335 & 1,1320.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1355 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: thận trọng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2755

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2755 với mục tiêu 1,2810 & 1,2840.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2755, có thể tới 1,2730 & 1,2700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 112,60

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 112,90 với mục tiêu 113,05 & 113,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,60, có thể tới 112,40 & 112,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: thận trọng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7215

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7215 với mục tiêu 0,7240 & 0,7255.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7215, có thể tới 0,7190 & 0,7160.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1242,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1242,00 với mục tiêu 1236,00 & 1233,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1242,00, có thể tới 1244,50 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1242,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F19) trong ngày: 50,85 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 50,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,85 với mục tiêu 52,05 & 52,60.

Phương án phụ: nếu thủng qua 50,85, có thể tới 50,10 & 49,40.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.