HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

16-05-2018 13:10:25
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1890

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1890 với mục tiêu 1,1800 & 1,1760.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1890, có thể tới 1,1940 & 1,1995.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3525

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3525 với mục tiêu 1,3480 & 1,3450.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3525, có thể tới 1,3555 & 1,3575.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 110,00

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 110,25 với mục tiêu 110,45 & 110,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,00, có thể tới 109,80 & 109,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7500

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7500 với mục tiêu 0,7445 & 0,7425.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7500, có thể tới 0,7520 & 0,7540.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1301,50.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1301,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1301,50 với mục tiêu 1288,00 & 1283,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1301,50, có thể tới 1305,50 & 1311,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (M18) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 71,40.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 71,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,40 với mục tiêu 70,60 & 70,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 71,40, có thể tới 71,90 & 72,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.
 
   
 

 

 

 

 

Theo TRADING CENTRAL