HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

15-05-2018 13:09:50
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1960

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1960 với mục tiêu 1,1890 & 1,1870.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1960, có thể tới 1,1995 & 1,2020.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3585

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3585 với mục tiêu 1,3535 & 1,3500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3585, có thể tới 1,3610 & 1,3635.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3585 khả năng quay về 1,3535 là rất lớn.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 109,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,45 với mục tiêu 110,10 & 110,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,45, có thể tới 109,30 & 109,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7545.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7545

Khuyến nghị giao dịch: mUA 0,7515 với mục tiêu 0,7490 & 0,7470.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7545, có thể tới 0,7565 & 0,7585.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7545 khả năng quay về 0,7490 là rất lớn.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1317,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1317,00 với mục tiêu 1307,00 & 1304,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1317,00, có thể tới 1322,00 & 1326,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (M18) trong ngày: mức tăng dự đoán.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 70,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 70,65 với mục tiêu 71,61 & 71,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 70,65, có thể tới 70,30 & 70,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.