HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

06-12-2018 14:17:25
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2760

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2760 với mục tiêu 1,2670 & 1,2635.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2760, có thể tới 1,2800 & 1,2840.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 113,05

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,05 với mục tiêu 112,55 & 112,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,05, có thể tới 113,25 & 113,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7260

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7260 với mục tiêu 0,7200 & 0,7160.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7260, có thể tới 0,7280 & 0,7300.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: hướng tới tỷ giá 1248,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1235,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1235,00 với mục tiêu 1244,50 & 1248,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1235,00, có thể tới 1230,50 & 1227,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F19) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 52,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 52,15 với mục tiêu 52,85 & 53,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 52,15, có thể tới 51,60 & 50,75.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 52,15 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.