HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

03-12-2019 15:24:34
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1065.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1065

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1065 với mục tiêu 1,1090 & 1,1105.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1065, có thể tới 1,1055 & 1,1040.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1065 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2925

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2925 với mục tiêu 1,2950 & 1,2965.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2925, có thể tới 1,2910 & 1,2895.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,90 với mục tiêu 109,30 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,90, có thể tới 108,75 & 108,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6820

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6820 với mục tiêu 0,6855 & 0,6875.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6820, có thể tới 0,6810 & 0,6795.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1458,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1458,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1458,00 với mục tiêu 1464,00 & 1466,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1458,00, có thể tới 1453,50 & 1450,00.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F20) trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 56,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 56,60 với mục tiêu 55,65 & 55,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 56,60, có thể tới 57,20 & 57,65.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 56,60 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.