HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

02-12-2019 14:53:22
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1030

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1030 với mục tiêu 1,1010 & 1,1000.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1030, có thể tới 1,1040 & 1,1050.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2930

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2930 với mục tiêu 1,2900 & 1,2880.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2930, có thể tới 1,2950 & 1,2965.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2900 bị vượt qua, ngắm tới 1,2880.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 109,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,45 với mục tiêu 109,80 & 110,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,45, có thể tới 109,30 & 109,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6760

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6760 với mục tiêu 0,6785 & 0,6795.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6760, có thể tới 0,6750 & 0,6735.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1464,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1464,00 với mục tiêu 1457,00 & 1453,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1464,00, có thể tới 1466,50 & 1470,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F20) trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 55,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 55,45 với mục tiêu 56,60 & 57,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 55,45, có thể tới 55,00 & 54,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.