HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

29-11-2019 15:11:02
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1000

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1000 với mục tiêu 1,1020 & 1,1030.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1000, có thể tới 1,0990 & 1,0980.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2925

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2925 với mục tiêu 1,2900 & 1,2885.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2925, có thể tới 1,2940 & 1,2950.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 109,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,35 với mục tiêu 109,60 & 109,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,35, có thể tới 109,20 & 109,05.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 109,35 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6755

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6755 với mục tiêu 0,6790 & 0,6800.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6755, có thể tới 0,6745 & 0,6730.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: ngắm đến tỷ giá 1462,50.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1455,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1455,00 với mục tiêu 1460,00 & 1462,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1455,00, có thể tới 1452,50 & 1450,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F20) trong ngày: 57,80 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 57,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 57,80 với mục tiêu 58,30 & 58,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 57,80, có thể tới 57,50 & 57,20.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.