HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

09-09-2019 13:09:34
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1050

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1050 với mục tiêu 1,1025 & 1,1005.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1050, có thể tới 1,1065 & 1,1085.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2355

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2355 với mục tiêu 1,2255 & 1,2210.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2355, có thể tới 1,2400 & 1,2415.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 106,75.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 106,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 106,75 với mục tiêu 107,20 & 107,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 106,75, có thể tới 106,55 & 106,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6805

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6805 với mục tiêu 0,6855 & 0,6865.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6805, có thể tới 0,6780 & 0,6760.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1516,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1516,00 với mục tiêu 1501,00 & 1493,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1516,00, có thể tới 1521,00 & 1525,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (V9) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 56,00.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 56,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 56,00 với mục tiêu 56,90 & 57,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 56,00, có thể tới 55,75 & 55,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.
 
   
 

 

 

 

 

 

Theo TRADING CENTRAL