HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu

Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu

19-06-2017 15:03:30
Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu


EUR/USD : tăng

Buy trên 1,1165 TP 1,1210 & 1,1230.

Nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1130 & 1,1110.

 

GBP/USD : tăng

Buy trên 1,2730 TP 1,2815 & 1,2870.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2730, có thể tới 1,2680 & 1,2635.

 

USD/JPY: tăng

Buy trên 110,60 TP 111,40 & 111,70.

Nếu thủng qua 110,60, có thể tới 110,35 & 109,90.

 

AUD/USD :tăng .

Buytrên 0,7600 TP 0,7635 & 0,7655.

Nếu thủng qua 0,7600, có thể tới 0,7585 & 0,7565.

 

Gold : dưới áp lực.

Sell dưới 1261,00 TP 1247,50 & 1241,00.

Nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1266,00 & 1271,00.