HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

15-04-2019 13:08:43
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1290

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1290 với mục tiêu 1,1325 & 1,1345.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1290, có thể tới 1,1275 & 1,1260.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng trung tính 50% và quay trở lên.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3080

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3080 với mục tiêu 1,3110 & 1,3135.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3080, có thể tới 1,3065 & 1,3050.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,85.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,85 với mục tiêu 112,10 & 112,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,85, có thể tới 111,65 & 111,50.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7155

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7155 với mục tiêu 0,7190 & 0,7205.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7155, có thể tới 0,7135 & 0,7115.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1292,50.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1292,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1292,50 với mục tiêu 1286,50 & 1284,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1292,50, có thể tới 1295,50 & 1299,50.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1292,50 khả năng quay về 1286,50 là rất lớn.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (K9) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 63,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 63,95 với mục tiêu 63,30 & 62,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 63,95, có thể tới 64,30 & 64,65.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 63,95 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 63,30.