HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

12-04-2019 13:08:13
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1270

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1270 với mục tiêu 1,1300 & 1,1315.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1270, có thể tới 1,1250 & 1,1235.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3050

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3050 với mục tiêu 1,3090 & 1,3110.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3050, có thể tới 1,3030 & 1,3005.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,55 với mục tiêu 111,85 & 112,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,55, có thể tới 111,35 & 111,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7110

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7110 với mục tiêu 0,7150 & 0,7165.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7110, có thể tới 0,7095 & 0,7085.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tỷ giá dự đoán là 1286,50.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1295,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1295,00 với mục tiêu 1289,50 & 1286,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1295,00, có thể tới 1300,00 & 1303,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (K9) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 64,00.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 64,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 64,00 với mục tiêu 63,50 & 63,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 64,00, có thể tới 64,30 & 64,65.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.