HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á 19.06.2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á 19.06.2017

19-06-2017 10:05:20
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á 19.06.2017


Eurusd buy 1.1184-1.1186 sl 1.1164 tp 1.1224

 

Gbpusd buy 1.2764-1.2766 sl 1.2746 tp 1.2804

 

Gold buy 1251-1252 sl 1249 tp tp 1257