HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

03-12-2018 14:14:24
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1325

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1325 với mục tiêu 1,1400 & 1,1420.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1325, có thể tới 1,1305 & 1,1285.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2750

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2750 với mục tiêu 1,2805 & 1,2825.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2750, có thể tới 1,2730 & 1,2700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 113,65

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,65 với mục tiêu 113,30 & 113,20.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,65, có thể tới 113,85 & 114,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7340.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7340

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 0,7368 với mục tiêu 0,7400 & 0,7440.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7340, có thể tới 0,7310 & 0,7280.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1222,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1222,25 với mục tiêu 1230,00 & 1232,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1222,25, có thể tới 1219,25 & 1216,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (F19) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 52,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 52,60 với mục tiêu 54,80 & 55,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 52,60, có thể tới 52,00 & 50,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.