HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

18-06-2019 15:38:12
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1215

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1215 với mục tiêu 1,1240 & 1,1265.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1215, có thể tới 1,1200 & 1,1185.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2565

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2565 với mục tiêu 1,2500 & 1,2470.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2565, có thể tới 1,2600 & 1,2620.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,50 với mục tiêu 108,15 & 108,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,50, có thể tới 108,70 & 108,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6855

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6855 với mục tiêu 0,6830 & 0,6815.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6855, có thể tới 0,6875 & 0,6885.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: thận trọng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1343,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1343,50 với mục tiêu 1337,00 & 1333,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1343,50, có thể tới 1346,50 & 1350,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (N9) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 52,35

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,35 với mục tiêu 51,35 & 51,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 52,35, có thể tới 52,85 & 53,25.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 52,35 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 51,35.