HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   Trading Central : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN ÂU NGÀY 07/06/2017]

Trading Central : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN ÂU NGÀY 07/06/2017]

16-06-2017 15:26:42
Trading Central : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN ÂU NGÀY 07/06/2017]


 

Chiến lược phiên Âu ngày 16/06:
Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay: 1261,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1261,00 với mục tiêu 1247,50 & 1241,00.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1266,00 & 1271,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

EUR/USD  trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1185

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1185 với mục tiêu 1,1110 & 1,1075.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1185, có thể tới 1,1200 & 1,1230.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1185 khả năng quay về 1,1110 là rất lớn.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.