HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   Chiến lược phiên Á ngày 16.06.2017:

Chiến lược phiên Á ngày 16.06.2017:

16-06-2017 11:15:31
Chiến lược phiên Á ngày 16.06.2017:


Eurusd sell 1.1160-1.1158 sl 1.1180 tp 1.1120

 

Gbpusd buy 1.2761-1.2763 sl 1.2741 tp 1.2800

 

Gols sell 1257-1256 sl 1259 tp 1252