HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

08-11-2019 14:33:27
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1065.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1,1065

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1065 với mục tiêu 1,1035 & 1,1020.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1065, có thể tới 1,1080 & 1,1090.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1065 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
   
   
 
  GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1,2835

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2835 với mục tiêu 1,2790 & 1,2775.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2835, có thể tới 1,2855 & 1,2875.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế giảm giá mới.
 
   
   
 
  USD/JPY trong ngày: 109,10 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 109,10

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,10 với mục tiêu 109,35 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,10, có thể tới 108,90 & 108,75.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 109,10 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
   
 
  AUD/USD trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 0,6895

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6895 với mục tiêu 0,6870 & 0,6860.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6895, có thể tới 0,6915 & 0,6930.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
   
 
  Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1479,00.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1479,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1479,00 với mục tiêu 1460,00 & 1452,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1479,00, có thể tới 1488,00 & 1494,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1479,00 khả năng quay về 1460,00 là rất lớn.
 
   
   
 
  Crude Oil (WTI) (Z9) trong ngày: thận trọng.
 
Prev  
Top  
 
   
  Điểm xoay: 56,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 56,80 với mục tiêu 57,20 & 57,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 56,80, có thể tới 56,55 & 56,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.