HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

07-11-2019 19:14:35
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1,1065

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1065 với mục tiêu 1,1090 & 1,1110.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1065, có thể tới 1,1050 & 1,1040.

Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua điểm kháng cự 1,1065 đã tạo ra sự tăng tốc hướng lên 1,1090.
 
   
   
 
  GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1,2860

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2860 với mục tiêu 1,2890 & 1,2910.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2860, có thể tới 1,2835 & 1,2820.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
   
 
  USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 108,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,85 với mục tiêu 109,25 & 109,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,85, có thể tới 108,65 & 108,50.

Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 108,85 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 109,25.
 
   
   
 
  AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 0,6885

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6885 với mục tiêu 0,6925 & 0,6940.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6885, có thể tới 0,6860 & 0,6845.

Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 0,6885 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 0,6925.
 
   
   
 
  Gold spot trong ngày: hướng tới tỷ giá 1479,00.
 
Prev  
Next  
 
   
  Điểm xoay: 1492,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1492,00 với mục tiêu 1482,00 & 1479,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1492,00, có thể tới 1495,00 & 1498,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
   
 
  Crude Oil (WTI) (Z9) trong ngày: mức tăng dự đoán.
 
Prev  
Top  
 
   
  Điểm xoay: 56,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 56,15 với mục tiêu 57,20 & 57,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 56,15, có thể tới 55,85 & 55,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.