HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

07-11-2019 14:37:49
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1075

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1075 với mục tiêu 1,1040 & 1,1025.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1075, có thể tới 1,1090 & 1,1110.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1075 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,1040.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2870.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2870

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2870 với mục tiêu 1,2820 & 1,2805.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2870, có thể tới 1,2890 & 1,2910.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2870 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,90 với mục tiêu 108,55 & 108,40.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,90, có thể tới 109,05 & 109,25.

Tư vấn kĩ thuật: vượt qua mốc 108,90 chỉ số có thể tiến tới 108,55.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,6885.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6885

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6885 với mục tiêu 0,6845 & 0,6835.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6885, có thể tới 0,6905 & 0,6915.

Tư vấn kĩ thuật: vượt qua mốc 0,6885 chỉ số có thể tiến tới 0,6845.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1485,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1485,50 với mục tiêu 1495,00 & 1499,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1485,50, có thể tới 1479,00 & 1474,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (Z9) trong ngày: dự đoán tỷ giá là 55,60.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 56,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 56,75 với mục tiêu 56,10 & 55,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 56,75, có thể tới 57,35 & 57,85.

Tư vấn kĩ thuật: khi 56,10 bị vượt qua, ngắm tới 55,60.