HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

06-11-2019 18:48:35
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1075

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1075 với mục tiêu 1,1100 & 1,1110.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1075, có thể tới 1,1060 & 1,1045.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2900

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2900 với mục tiêu 1,2860 & 1,2840.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2900, có thể tới 1,2920 & 1,2940.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 109,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,10 với mục tiêu 108,75 & 108,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,10, có thể tới 109,25 & 109,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6880

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6880 với mục tiêu 0,6915 & 0,6925.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6880, có thể tới 0,6870 & 0,6860.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1490,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1490,00 với mục tiêu 1479,00 & 1474,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1490,00, có thể tới 1495,00 & 1499,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế giảm giá mới.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (Z9) trong ngày: dự đoán tỷ giá là 56,30.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 57,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 57,40 với mục tiêu 56,55 & 56,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 57,40, có thể tới 57,70 & 58,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế giảm giá.