HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

14-03-2019 14:16:42
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1300

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1300 với mục tiêu 1,1350 & 1,1380.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1300, có thể tới 1,1275 & 1,1250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3300

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3300 với mục tiêu 1,3200 & 1,3145.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3300, có thể tới 1,3380 & 1,3415.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,30 với mục tiêu 111,80 & 112,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,30, có thể tới 111,10 & 110,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7085

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7085 với mục tiêu 0,7045 & 0,7025.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7085, có thể tới 0,7100 & 0,7120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1307,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1307,50 với mục tiêu 1300,50 & 1296,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1307,50, có thể tới 1311,50 & 1315,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (J19) trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 57,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 57,70 với mục tiêu 58,80 & 59,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 57,70, có thể tới 57,30 & 56,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.