HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

13-03-2019 15:05:41
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1265

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1265 với mục tiêu 1,1305 & 1,1320.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1265, có thể tới 1,1245 & 1,1220.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3150

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3150 với mục tiêu 1,3045 & 1,3000.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3150, có thể tới 1,3200 & 1,3245.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,3045 bị vượt qua, ngắm tới 1,3000.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,45.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 111,10 & 110,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,65 & 111,80.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 111,45 khả năng quay về 111,10 là rất lớn.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7075

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7075 với mục tiêu 0,7035 & 0,7025.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7075, có thể tới 0,7090 & 0,7100.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1299,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1299,00 với mục tiêu 1308,00 & 1312,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1299,00, có thể tới 1294,00 & 1290,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (J19) trong ngày: tỷ giá 57,90 trong khả năng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 56,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 56,75 với mục tiêu 57,55 & 57,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 56,75, có thể tới 56,30 & 55,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.