HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

12-03-2019 14:07:14
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1240

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1240 với mục tiêu 1,1275 & 1,1290.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1240, có thể tới 1,1220 & 1,1200.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,3185.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3185

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3185 với mục tiêu 1,3255 & 1,3290.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3185, có thể tới 1,3125 & 1,3065.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 111,45 & 111,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 111,00 & 110,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7050

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7050 với mục tiêu 0,7090 & 0,7100.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7050, có thể tới 0,7035 & 0,7025.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1292,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1292,00 với mục tiêu 1300,50 & 1304,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1292,00, có thể tới 1289,00 & 1284,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (J19) trong ngày: tỷ giá dự đoán là 57,90.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 56,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 56,35 với mục tiêu 57,60 & 57,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 56,35, có thể tới 55,95 & 55,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.