HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

11-03-2019 14:49:39
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1220.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1220

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1220 với mục tiêu 1,1245 & 1,1265.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1220, có thể tới 1,1200 & 1,1175.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3015

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3015 với mục tiêu 1,2945 & 1,2900.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3015, có thể tới 1,3070 & 1,3105.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,25.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,25 với mục tiêu 110,85 & 110,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,25, có thể tới 111,45 & 111,65.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 111,25 giới hạn khả năng tăng giá.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7050.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7050

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7050 với mục tiêu 0,7020 & 0,7000.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7050, có thể tới 0,7065 & 0,7090.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7050 khả năng quay về 0,7020 là rất lớn.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1292,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1292,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1292,00 với mục tiêu 1300,50 & 1304,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1292,00, có thể tới 1289,00 & 1284,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (J19) trong ngày: hướng tới tỷ giá 57,00.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 55,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 55,95 với mục tiêu 56,70 & 57,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 55,95, có thể tới 55,40 & 54,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.