HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

10-06-2019 14:32:12
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1300.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1300

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1300 với mục tiêu 1,1330 & 1,1345.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1300, có thể tới 1,1280 & 1,1255.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2730

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2730 với mục tiêu 1,2700 & 1,2680.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2730, có thể tới 1,2745 & 1,2765.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,35 với mục tiêu 108,85 & 108,95.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,35, có thể tới 108,15 & 107,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6995

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6995 với mục tiêu 0,6955 & 0,6935.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6995, có thể tới 0,7010 & 0,7025.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1336,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1336,00 với mục tiêu 1320,00 & 1312,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1336,00, có thể tới 1341,50 & 1348,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (N9) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 53,75.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 53,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,75 với mục tiêu 54,85 & 55,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,75, có thể tới 53,10 & 52,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.