HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

13-06-2019 13:09:27
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1310.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1310

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1310 với mục tiêu 1,1280 & 1,1270.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1310, có thể tới 1,1325 & 1,1340.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2710

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2710 với mục tiêu 1,2680 & 1,2665.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2710, có thể tới 1,2730 & 1,2760.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,55 với mục tiêu 108,15 & 107,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,55, có thể tới 108,70 & 108,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6935

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6935 với mục tiêu 0,6895 & 0,6875.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6935, có thể tới 0,6950 & 0,6965.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1331,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1331,50 với mục tiêu 1337,50 & 1341,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1331,50, có thể tới 1326,50 & 1323,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (N9) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 51,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 51,70 với mục tiêu 50,75 & 50,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 51,70, có thể tới 52,40 & 52,80.

Tư vấn kĩ thuật: khi 50,75 bị vượt qua, ngắm tới 50,00.