HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

07-08-2019 13:07:17
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1190

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1190 với mục tiêu 1,1230 & 1,1250.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1190, có thể tới 1,1170 & 1,1150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2140.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2140

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2140 với mục tiêu 1,2190 & 1,2210.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2140, có thể tới 1,2120 & 1,2100.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2140 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 106,35

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 106,35 với mục tiêu 105,85 & 105,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 106,35, có thể tới 106,65 & 107,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6750

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,6750 với mục tiêu 0,6670 & 0,6625.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,6750, có thể tới 0,6780 & 0,6800.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1472,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1472,00 với mục tiêu 1494,00 & 1505,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1472,00, có thể tới 1460,00 & 1452,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U9) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 54,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 54,25 với mục tiêu 53,15 & 52,45.

Phương án phụ: nếu vượt qua 54,25, có thể tới 54,80 & 55,40.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 54,25 khả năng quay về 53,15 là rất lớn.