HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu

Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu

12-09-2017 15:12:52
Trading Central Chiến lược giao dịch Phiên Châu Âu


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1335,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1335,50 với mục tiêu 1317,00 & 1311,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1335,50, có thể tới 1344,00 & 1351,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1,2000

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2000 với mục tiêu 1,1910 & 1,1870.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2000, có thể tới 1,2030 & 1,2050.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2000 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

GBP/USD trong ngày: 1,3150 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm xoay: 1,3150

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3150 với mục tiêu 1,3225 & 1,3280.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3150, có thể tới 1,3115 & 1,3060.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,3150 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Không có văn bản thay thế tự động nào.