HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ

10-07-2018 18:13:48
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: tỷ giá dự đoán là 1,1680.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1755

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1755 với mục tiêu 1,1700 & 1,1680.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1755, có thể tới 1,1775 & 1,1790.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: 1,3230 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3230

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3230 với mục tiêu 1,3300 & 1,3325.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3230, có thể tới 1,3190 & 1,3150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,00.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 111,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,00 với mục tiêu 111,30 & 111,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,00, có thể tới 110,75 & 110,55.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng tăng giá.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7465

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7465 với mục tiêu 0,7415 & 0,7395.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7465, có thể tới 0,7485 & 0,7500.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7465 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1257,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1257,00 với mục tiêu 1250,00 & 1248,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1257,00, có thể tới 1260,50 & 1263,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1257,00 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1250,00.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (Q18) trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 73,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,70 với mục tiêu 74,80 & 75,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,70, có thể tới 73,30 & 73,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 

 

 

TRADING CENTRAL