HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

10-01-2019 14:25:29
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1530 với mục tiêu 1,1595 & 1,1620.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1530, có thể tới 1,1505 & 1,1485.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2755

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2755 với mục tiêu 1,2820 & 1,2855.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2755, có thể tới 1,2730 & 1,2705.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,40 với mục tiêu 107,50 & 107,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,40, có thể tới 108,70 & 109,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7150

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 0,7187 với mục tiêu 0,7220 & 0,7250.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7150, có thể tới 0,7110 & 0,7080.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1291,00

Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 1291,00 với mục tiêu 1300,50 & 1304,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1291,00, có thể tới 1287,00 & 1283,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (G19) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 51,10

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,10 với mục tiêu 52,55 & 53,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 51,10, có thể tới 50,20 & 49,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.