HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

10-07-2018 13:39:28
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1770

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1770 với mục tiêu 1,1730 & 1,1710.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1770, có thể tới 1,1790 & 1,1805.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.
 
   
 

 

 

TRADING CENTRAL

 
  GBP/USD trong ngày: mức tăng dự đoán.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3220

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3220 với mục tiêu 1,3275 & 1,3300.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3220, có thể tới 1,3190 & 1,3150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 110,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,95 với mục tiêu 111,40 & 111,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,95, có thể tới 110,75 & 110,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7450

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7450 với mục tiêu 0,7485 & 0,7500.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7450, có thể tới 0,7435 & 0,7415.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1262,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1262,00 với mục tiêu 1255,50 & 1253,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1262,00, có thể tới 1266,00 & 1270,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (Q18) trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 73,50

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 74,38 với mục tiêu 74,80 & 75,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,50, có thể tới 73,00 & 72,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.