HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

08-01-2019 14:19:53
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1465

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1442 với mục tiêu 1,1410 & 1,1385.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1465, có thể tới 1,1480 & 1,1500.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2790

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2790 với mục tiêu 1,2745 & 1,2720.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2790, có thể tới 1,2815 & 1,2850.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,45 với mục tiêu 109,15 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,45, có thể tới 108,05 & 107,45.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: 0,7105 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7105

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7105 với mục tiêu 0,7150 & 0,7185.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7105, có thể tới 0,7080 & 0,7055.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7105 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1287,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1287,00 với mục tiêu 1278,50 & 1276,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1287,00, có thể tới 1290,00 & 1295,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (G19) trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 49,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,40 với mục tiêu 48,35 & 47,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 49,40, có thể tới 49,80 & 50,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.