HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

07-01-2019 14:40:14
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1390 với mục tiêu 1,1455 & 1,1495.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1390, có thể tới 1,1360 & 1,1345.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2695

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2695 với mục tiêu 1,2765 & 1,2815.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2695, có thể tới 1,2645 & 1,2615.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 108,60

Khuyến nghị giao dịch: mUA 108,20 với mục tiêu 107,90 & 107,45.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,60, có thể tới 109,15 & 109,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7090

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7090 với mục tiêu 0,7160 & 0,7200.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7090, có thể tới 0,7055 & 0,7030.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1286,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1286,50 với mục tiêu 1293,50 & 1298,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1286,50, có thể tới 1281,50 & 1276,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (G19) trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 48,10

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,10 với mục tiêu 49,25 & 49,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 48,10, có thể tới 47,45 & 46,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.