HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

09-07-2018 13:12:33
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1720

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1720 với mục tiêu 1,1790 & 1,1825.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1720, có thể tới 1,1700 & 1,1675.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,3255

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3255 với mục tiêu 1,3340 & 1,3365.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3255, có thể tới 1,3200 & 1,3170.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: mức tăng dự đoán.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 110,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,30 với mục tiêu 110,55 & 110,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,30, có thể tới 110,10 & 109,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7435

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7435 với mục tiêu 0,7485 & 0,7500.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7435, có thể tới 0,7415 & 0,7400.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1253,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,00 với mục tiêu 1261,00 & 1265,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,00, có thể tới 1250,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (Q18) trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 73,31

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,31 với mục tiêu 74,46 & 74,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,31, có thể tới 72,80 & 72,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 

 

 

 

TRADING CENTRAL