HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

04-01-2019 14:52:42
TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1420

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1390 với mục tiêu 1,1365 & 1,1335.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1420, có thể tới 1,1455 & 1,1470.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2610

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2610 với mục tiêu 1,2675 & 1,2720.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2610, có thể tới 1,2580 & 1,2540.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 107,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 107,35 với mục tiêu 108,70 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 107,35, có thể tới 106,70 & 105,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6985

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6985 với mục tiêu 0,7040 & 0,7070.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6985, có thể tới 0,6950 & 0,6925.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1289,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1289,00 với mục tiêu 1298,50 & 1303,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1289,00, có thể tới 1284,00 & 1278,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (G19) trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 46,00

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 47,00 với mục tiêu 47,80 & 48,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 46,00, có thể tới 45,35 & 44,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.