HOTLINE : 0918.355.155
Thông tin đăng nhập
Biểu đồ kitco

TIN TỨC >   TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

06-08-2019 13:34:56
TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu


EUR/USD trong ngày: sự củng cố.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,1250

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1250 với mục tiêu 1,1170 & 1,1150.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1250, có thể tới 1,1265 & 1,1285.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2135.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,2135

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2135 với mục tiêu 1,2185 & 1,2205.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2135, có thể tới 1,2120 & 1,2100.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2135 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 106,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 106,05 với mục tiêu 107,05 & 107,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 106,05, có thể tới 105,80 & 105,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,6760

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6760 với mục tiêu 0,6805 & 0,6820.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6760, có thể tới 0,6745 & 0,6720.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1452,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1452,00 với mục tiêu 1475,00 & 1488,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1452,00, có thể tới 1445,00 & 1436,00.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U9) trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 54,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 54,45 với mục tiêu 56,05 & 56,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 54,45, có thể tới 54,00 & 53,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.